Kontrak Persekutuan

Kontrak Persekutuan
Kisah ini muncul dalam edisi April 2000 . Langgan » SBA telah mencipta laman web baru di mana firma-firma kecil dan yang lain dapat mencari subkontrak dan peluang kerja yang ditawarkan oleh kontraktor utama persekutuan. Apabila mengakses http://web.sba.gov/subnet, anda boleh mencari peluang dengan kod SIC atau NAICS serta kata kunci.

Kisah ini muncul dalam edisi April 2000 . Langgan »

SBA telah mencipta laman web baru di mana firma-firma kecil dan yang lain dapat mencari subkontrak dan peluang kerja yang ditawarkan oleh kontraktor utama persekutuan. Apabila mengakses //web.sba.gov/subnet, anda boleh mencari peluang dengan kod SIC atau NAICS serta kata kunci. Anda juga boleh melihat keseluruhan senarai.